Writing is fun

Здравейте, четящи!Нали не сте ме забравили! Официално откривам годината с мнение за една нова на пазара книга, която е доста популярна в чужбина - именно…